W marcu 2017 r „Mączka” sp. z o.o. zawarła ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odnośnie dofinasowania inwestycji w Zakładzie Konfekcjonowania I Przetwarzania Warzyw i Owoców zlokalizowanym w Stręgoborzycach 125 / gm. Igołomia – Wawrzeńczyce /.
W ramach tej umowy zrealizowano następujące zadania :

• Zakup, montaż i uruchomienie „Linii technologicznej do rozładunku i przerobu warzyw masowych. Linia ta umożliwia automatyczne różyczkowanie kalafiora i brokuła jak również obróbkę / mycie, ocieranie, obieranie, krojenie w plastry, kostkę itp. / warzyw i owoców. Dzięki temu spółka uruchomiła produkcję minimalnie przetworzonych warzyw i owoców ,a produkty mają cechy żywności wygodnej, czyli prawie gotowej lub gotowej do spożycia. Technologia minimalnego przetworzenia owoców i warzyw to sposób łagodnego przetwórstwa, który gwarantuje otrzymanie żywności w jak największym stopniu zbliżonej do surowca, czyli świeżego lub o zachowanej świeżości, ale charakteryzującej się trwałością, zapewniającą jej bezpieczeństwo podczas dystrybucji, sprzedaży i użytkowania przez okres od kilku do kilkunastu dni (przy zachowaniu odpowiednich warunków przechowywania).

• Budowa instalacji chłodniczej na hali głównej zakładu w Stręgoborzycach. Instalacja ta ma zapewnić utrzymanie stałej, niskiej temperatury w okresie letnim na terenie hali głównej zakładu w Stręgoborzycach. Powyższe stworzy optymalne warunki do przechowywania i konfekcjonowania warzyw i owoców.

Wartość powyższych inwestycji wyniosła netto 1 321 668 zł , a wielkość dofinansowania 660 834 zł.

Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1