Jesienią 2013 r spółka „Mączka” sp. z o.o. nabyła od Agencji Nieruchomości Rolnych – działającej w imieniu Skarbu Państwa nieruchomości położone na terenie gmin Wadowice i Tomice o łącznej powierzchni 133,9810 ha w tym około 125 hektarów stawów rybnych. Kilkanaście stawów tworzy niezwykły pod względem wartości przyrodniczych obszar objęty specjalną ochroną ptaków Natura 2000.

Obiekt zasilany jest wodą z potoku Choczenka i potoku Tomickiego, posiada mieszany układ zasilania wodą. W gospodarstwie prowadzona jest produkcja karpia wraz z towarzyszącymi gatunkami takimi jak amur. Należy podkreślić, że całość hodowli realizowana jest w oparciu o naturalne surowce / zboże / , bez jakiegokolwiek udziału sztucznych pasz lub odżywek.

Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1